Cele inwentaryzacji

Poznaj drogę do sukcesu

Cele inwentaryzacji

28 lutego, 2020 Uncategorized 0

Inwentaryzacja, znana również jako remanent, to proces mający na celu ustalenie składników majątkowych przedsiębiorstwa i porównanie ich ze stanem zawartym w ewidencji księgowej. Bardzo często bowiem jest tak, że rzeczywista ilość składników znacznie odbiega od tej, którą w ewidencji widać. I, jak nie trudno się domyślić, takie rozbieżności nigdy nie prowadzą do czegoś dobrego. Im większe różnice, tym bardziej błędne decyzje w zarządzaniu majątkiem. I dlatego właśnie inwentaryzacja jest tak potrzebna.

Inwentaryzacje aptek, magazynów, czy hurtowni – to procesy, które należy przeprowadzać regularnie. I które warto zlecać firmom oferującym outsourcing inwentaryzacji. Pomoc z zewnątrz to pomoc nie tylko rzetelna, ale również minimalizująca ryzyko destabilizacji funkcjonowania przedsiębiorstwa. W trakcie remanentu może ono skupiać się na swojej bieżącej działalności, działając tak samo efektywnie.

Mówiąc o inwentaryzacji, nie sposób nie przyjrzeć się jej celom. Bo tak naprawdę remanent ma na celu nie tylko ustalenie rozbieżności pomiędzy stanek faktycznym, a stanem widocznym w księgach. Remanent ma jeszcze trzy inne cele. Pierwszym z nich jest rozliczenie osób, które na co dzień są odpowiedzialne za majątek. Drugim – ocena składników majątku pod kątem ich przydatności gospodarczej. Trzecim natomiast – przeciwdziałanie wspomnianym już rozbieżnościom. I gdyby tak przyjrzeć się tym celom z bliska – należałoby powiedzieć, że są one możliwe do zrealizowania tylko wtedy, gdy remanent wykonywany jest przez firmę z zewnątrz. Jeśli więc jakiejś firmie potrzebna jest rzetelna inwentaryzacja podwykonawca jest najlepszym rozwiązaniem.

Sprawna, szybka, rzetelna, kompleksowa inwentaryzacja to sposób na usprawnienie procesów zarządzania w każdej firmie. Nie należy więc jej bagatelizować, ani przeprowadzać w pośpiechu, czy przy pomocy osób, które się na niej nie znają.

https://www.ben-sol.pl/inwentaryzacja/