Czym jest APA?

Poznaj drogę do sukcesu

Czym jest APA?

29 września, 2017 Uncategorized 0

Czy przedsiębiorcy boją się dziś systemu podatkowego? Wydaje się, że mogą mieć powody do obaw. Nie da się bowiem ukryć, że polski rząd stara się go uszczelnić, jak najlepiej tylko potrafi. Oznacza to natomiast, że wielu przedsiębiorców zostało już ukaranych za nieprawidłowości związane z rozliczaniem podatku dochodowego.

Nie ma więc nic dziwnego w tym, że wielu z nich w obawie o swoje interesy coraz częściej korzysta z pomocy zewnętrznych podmiotów, które mają pomóc w optymalizacji podatkowej. Jednym z takich przedsiębiorstw jest warszawska firma BTTP Advisors. Skoro jest to pomiot, który oferuje klientom szeroko zakrojone doradztwo podatkowe, warto przyjrzeć się nieco bliżej jednemu z produktów, a w zasadzie porozumieniu, które dla przedsiębiorcy może być bardzo korzystne. Mowa o porozumieniu APA.

APA, czyli advance pricing agreement

APA, z angielskiego advance pricing agreemen to w zasadzie nic innego jak formalne porozumienie, które dotyczy ustalenia cen transakcyjnych pomiędzy podatnikiem, którym jest tutaj przedsiębiorstwo a organem podatkowym. Możemy więc powiedzieć, że jest to swego rodzaju umowa, w której to organ podatkowy akceptuje wybór i sposób metody ustalenia cen transferowych przez przedsiębiorcę z podmiotami powiązanymi. Dodajmy tutaj, że umowa taka ma zawsze formę decyzji administracyjnej, a organem właściwym do jej zawarcia jest Minister Finansów.

Korzyści dla przedsiębiorcy

Weźmy też pod uwagę korzyści, jakie z tego typu umowy może wynieść przedsiębiorca. Tak więc przede wszystkim APA ogranicza tutaj ryzyko w odniesieniu do transakcji, które zawierane są pomiędzy podmiotami powiązanymi umową. Ponadto w zależności od tego, czy jest to porozumienie jednostronne, dwustronne lub wielostronne umowa advance pricing agreement może wyeliminować nawet ryzyko podwójnego opodatkowania i jednocześnie zagwarantować bezpieczeństwo każdej ze stron zawieranych transakcji.

Jak w związku z tym widzimy, umową APA warto się zainteresować. Wcześniej oczywiście powinniśmy o wsparcie poprosić jakiś organ pomocniczy, który o takiej umowie ma zdecydowanie większą wiedzę.