Forma prawna nowej firmy

Poznaj drogę do sukcesu

Forma prawna nowej firmy

12 grudnia, 2017 Uncategorized 0

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wymaga zarejestrowania tego faktu w stosownym urzędzie, nim to jednak nastąpi konieczny jest wybór formy prawnej jaką ma przybrać nowotworzone przedsiębiorstwo, od tego bowiem zależy późniejsza forma rozliczenia z Fiskusem oraz organ, w którym należy dokonać rejestracji firmy. Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą mogą wybrać: jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, jedną z form spółek osobowych lub jedną z form spółek kapitałowych. Warto ten wybór dokładnie przemyśleć, bowiem od tego zależy wiele w późniejszym funkcjonowaniu spółki, warto także poradzić się specjalistów takich jak – tributum-kancelaria.pl.

Jednoosobowa działalność gospodarcza oraz spółka cywilna

To dwie najprostsze formy, pod którym można prowadzić działalność gospodarczą w naszym kraju. Fakt ich zaistnienia należy zgłosić w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W przypadku spółki cywilnej nie ma ona osobowości prawnej, umowa powinna zostać zawarta na piśmie, ten rodzaj spółki może być zawiązany nie tylko w celu zarabiania pieniędzy, ale również realizacji innego wspólnie wyznaczonego celu.

Spółki osobowe

Są to spółki prawa handlowego, zaliczane do spółek osobowych zaliczane są: spółki partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo – akcyjne. Fakty ich zaistnienia musi zostać zgłoszony w Krajowym Rejestrze Sądowym, a umowa ich zawarcia powinna mieć formę aktu notarialnego. Spółki tego typu nie posiadają osobowości prawnej, mają natomiast zdolność prawną, sądową i procesową – co oznacza, że jako firma mogą zaciągać zobowiązania, występować przed sądem jako strona czy we własnym imieniu podpisywać umowy lub nabywać prawa. W tego rodzaju spółkach wspólnicy odpowiadają za ich zobowiązania własnym majątkiem solidarnie z innymi wspólnikami.

Spółki kapitałowe

To kolejna z form spółek prawa handlowego, do tego rodzaju spółek należą spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. W przypadku zawarcia umowy spółki musi ona mieć postać aktu notarialnego, obok samej umowy konieczne jest powołanie władz spółki, sporządzenie statutu spółki oraz jej regulaminu. Spółka kapitałowa musi posiadać kapitał zakładowy. Spółki kapitałowe należy zgłosić w Krajowym Rejestrze Sądowym. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną. Co istotne majątek spółki jest w tym przypadku odrębny od majątki udziałowców czy akcjonariuszy, nie odpowiadają oni za zobowiązania spółki. Co charakterystyczne w tego typu spółkach to fakt, że właściciele i zarządzający to nie te same osoby.