KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES » Rachunkowość i Administracja » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
  Bankowość (6)
  Finanse (9)
  Gospodarka
  Makro i Mikroekonomia (6)
  Marketing (4)
  Metody ilościowe
  Rachunkowość i Administracja (343)
  Ubezpieczenia (1)
  Zarządzanie (18)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (40)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (181)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl


Gadu-Gadu: 5325293
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Podręcznik samodzielnej nauki księgowania - Barbara Gierusz
02.Zbiór zadań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
03.Zbiór rozwiązań do podręcznika samodzielnej nauki księgowania
04.Nowe standardy kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych - omówienie i propozycje wzorcowych rozwiązań (z suplementem elektronicznym)
05.Rachunkowość przedsiębiorstw - zbiór zadań
06.Rachunkowość od podstaw - zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
07.Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (z suplementem elektronicznym)
08.Zasady rachunkowości - zbiór zadań z rozwiązaniami (z suplementem elektronicznym)
09.Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
10.Fundacje i Stowarzyszenia - funkcjonowanie i opodatkowanie 2013
Opinie o tanitom.pl
opinie
Zamknięcie roku 2013, otwarcie roku 2014 99.00zł

Wyprzedane BRAK NA STANIE!

Małgorzata Iwaniec

Wydawnictwo: PRESSCOM
Kod produktu: ZROR
Marka: Biblioteka Finanse Publiczne
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62723-78-2
Liczba stron: 360
Okładka: twarda

OPIS:

Sporządzenie sprawozdania finansowego i zamknięcie ksiąg rachunkowych jest dla jednostek sektora finansów publicznych procesem bardzo czasochłonnym. Wymaga rzetelnie przeprowadzonej i rozliczonej inwentaryzacji, poprawnego przeksięgowania rocznego kont oraz właściwej wyceny bilansowej aktywów i pasywów. Praktyczny przewodnik ułatwi pracownikom działów księgowości jsfp sprawne zamknięcie i otwarcie roku obrotowego.

Autorka tłumaczy, jak zadbać o prawidłowy przebieg inwentaryzacji, oraz szczegółowo omawia sposób ustalenia wyniku finansowego w jednostkach. Przybliża zagadnienia dotyczące rozliczeń na przełomie roku, głównie z tytułu otrzymanych i udzielonych dotacji, zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków.

Czytelnik pozna zasady sporządzania jednostkowego i łącznego bilansu jednostek i zakładów budżetowych, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w funduszu. Dowie się również, jak przygotować bilans z wykonania budżetu i skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego. W publikacji omówiono także zakres odpowiedzialności pracowników jsfp za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście czynności związanych z zamknięciem roku.

Książka zawiera przykłady i schematy ewidencji oraz wzory sprawozdań finansowych ze szczegółową instrukcją ich wypełnienia. Do opracowania dołączone zostały również pisma Ministerstwa Finansów, GKO i RIO, których znajomość przyda się podczas zamykania i otwierania roku.

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
Wstęp
 
Rozdział 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych – informacje ogólne
 
1.1.    Harmonogram czynności zmierzających do sporządzenia sprawozdania finansowego i zamknięcia
ksiąg rachunkowych
1.2.    Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg
1.3.    Koszty na przełomie roku
1.4.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów i kosztów oraz rezerwy
1.4.1.    Rozliczenia międzyokresowe kosztów
1.4.2.    Rezerwy
1.4.3.    Rozliczenia międzyokresowe przychodów
1.5.    Zaciąganie zobowiązań na przełomie roku
1.5.1.    W jednostkach budżetowych
1.5.2.    W samorządowych zakładach budżetowych
1.6.    Ujęcie zdarzeń po dniu bilansowym i korygowanie błędów
1.6.1.    Zdarzenia po dniu bilansowym
1.6.2.    Poprawianie błędów
 
Rozdział 2. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do zamknięcia
 
2.1.    Inwentaryzacja składników aktywów i pasywów
2.1.1.    Organizacja inwentaryzacji – harmonogram prac
2.1.2.    Metody inwentaryzacji
2.1.3.    Termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji
2.1.4.    Dokumentacja inwentaryzacji
2.1.5.    Rozliczenie inwentaryzacji – ewidencja różnic inwentaryzacyjnych
2.2.    Rozliczenia z jednostką nadrzędną z tytułu zrealizowanych dochodów i niezrealizowanych wydatków
2.2.1.    Rozliczenia państwowych jednostek budżetowych z jednostką nadrzędną
2.2.2.    Rozliczenia samorządowych jednostek budżetowych z budżetem jst
2.2.3.    Ewidencja rozliczenia zrealizowanych dochodów i wydatków
2.3.    Środki pozostałe na koniec roku na wydzielonym rachunku dochodów
2.3.1.    Wydzielony rachunek dochodów w samorządowych jednostkach budżetowych
2.3.2.    Wydzielony rachunek w państwowych jednostkach budżetowych
2.4.    Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji
2.5.    Ewidencja wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego
2.6.    Naliczenie i ewidencja dodatkowego wynagrodzenia rocznego
2.7.    Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy
2.7.1.    Metody wyceny aktywów i pasywów
2.7.2.    Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości
2.7.3.    Odsetki za zwłokę – naliczanie i ewidencja
2.7.4.    Odpisy aktualizujące wartość należności
2.7.5.    Zasady wyceny składników wyrażonych w walutach obcych na dzień bilansowy
2.8.    Uzgodnienie kont syntetycznych i analitycznych
 
Rozdział 3. Przeksięgowania roczne
 
3.1.    Ustalenie wyniku finansowego w jednostce budżetowej
3.2.    Ustalenie wyniku finansowego w samorządowym zakładzie budżetowym
3.2.1.    Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych
3.3.    Roczne lub okresowe przeksięgowania na fundusz jednostki
3.4.    Korekta zaangażowania wydatków
3.5.    Wynik wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
3.5.1.    Wynik kasowego wykonania budżetu
3.5.2.    Wynik na operacjach nierasowych
3.5.3.    Dochody jst pobierane przez urzędy skarbowe
3.5.4.    Ujęcie operacji szczególnych w sprawozdawczości budżetowej
3.6.    Przeniesienie wyniku w roku następnym
 
Rozdział 4. Sprawozdawczość finansowa
 
4.1.    Ogólne zasady sporządzania sprawozdania finansowego
4.2.    Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
4.2.1.    Podstawowe zasady sporządzania bilansu
4.2.2.    Układ bilansu
4.2.3.    Zasady ujmowania składników aktywów i pasywów
4.2.4.    Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej 
i majątkowej
4.3.    Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
4.3.1.    Struktura rachunku zysków i strat – grupy przychodów i kosztów kształtujących wynik
finansowy
4.3.2.    Powiązanie podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków z układem rodzajowym kosztów
4.3.3.    Charakterystyka rachunku zysków i strat oraz jego powiązanie z ewidencją księgową
4.4.    Zestawienie zmian w funduszu
4.4.1.    Zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu – korespondencja kont księgowych
4.4.2.    Zgodność danych wykazanych w zestawieniu zmian w funduszu ze sprawozdawczością
budżetową
4.5.    Wzajemne powiązania między sprawozdaniami finansowymi
4.6.    Łączne sprawozdania finansowe – wyłączenia wzajemnych rozliczeń
4.6.1.    Sprawozdania finansowe jednostek oświatowych objętych wspólną obsługą finansową
4.7.    Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego
4.7.1.    Bilans z wykonania budżetu
4.7.2.    Badanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego
4.8.    Zatwierdzenie sprawozdania finansowego w państwowych i samorządowych jednostkach
budżetowych
4.9.    Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
4.9.1.    Konsolidacja bilansu WFOŚiGW
4.9.2.    Metoda konsolidacji pełnej
4.9.3.    Metoda konsolidacji proporcjonalnej
4.9.4.    Metoda praw własności
 
Rozdział 5. Odpowiedzialność za sprawozdawczość finansową i inwentaryzację
 
5.1.    Zakres podmiotowy odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.1.1.    Odpowiedzialność kierownika jednostki sektora finansów publicznych
5.1.2.    Odpowiedzialność pracowników jednostki sektora finansów publicznych za gospodarkę
finansową
5.2.    Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji i innych
czynności związanych z końcem roku
5.3.    Zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
5.4.    Odpowiedzialność karna w świetle ustawy o rachunkowości
 
Rozdział 6. Otwarcie ksiąg rachunkowych
 
6.1.    Wstępne otwarcie ksiąg
6.2.    Księgowania na początku roku budżetowego
6.3.    Ostateczne otwarcie ksiąg – korekta bilansu otwarcia
 
Załączniki
 
Teksty aktów prawnych (wyciągi)
Spis schematów, tabel, rycin i wzorów
Spis aktów prawnych
Spis wyroków, orzeczeń i pism 

O AUTORZE:

Małgorzata Iwaniec – ekonomista, praktyk, pracownik urzędu miejskiego, specjalista z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej oraz finansów publicznych. Zajmuje się rozliczeniami finansowymi projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Ma uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz certyfikat CGAP. Stale współpracuje z miesięcznikiem „Finanse Publiczne”.

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 22 October 2013.
Napisz opinie / recenzje Produkt niedostępny!
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.227.127.109
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Zamknięcie roku 2013, otwarcie roku 2014
Nowości więcej
BHP w warsztacie samochodowym - zagrożenia
BHP w warsztacie samochodowym - zagrożenia
105.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
projekty domów
księgarnia internetowa
 Reklamy

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx