KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » BUDOWNICTWO » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
  Instalacje (6)
  Ogrzewanie (1)
  Teoria konstrukcji
  Wytrzymałość materiałów
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Ogrzewnictwo praktyczne - Projektowanie, Montaż, Certyfikacja energetyczna, Eksploatacja - Halina Koczyk
02.Atlas dachów. Dachy spadziste - Schunck, Oster, Barthel, Kiessl
03.Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego Praktyczny poradnik
04.Książka obiektu budowlanego
05.Ogólnopolski Informator Posadzkarski
06.Materiały budowlane podstawy technologii i metody badań
07.Błędy popełniane przy badaniach i pomiarach elektrycznych Poradnik dla elektryka
08.Kolektory Słoneczne
09.Książka obiektu budowlanego - wyd. Verlag Dashofer
10.Miejscowa wentylacja wywiewna
Materiały budowlane podstawy technologii i metody badań 39.00zł

Wyprzedane BRAK NA STANIE!

Jan Małolepszy (red.)

Wydawnictwa AGH
ISBN:978-83-7464-139-5
FORMAT: B5, 394 str.
ROK WYD.: 2008, wydanie: 2 poprawione, zmienione
OPRAWA: twarda


Spis treści:

1.Wstęp

2. Podstawy technologii materiałów budowlanych
    2.1.Spoiwa mineralne
        2.1.1. Spoiwa gipsowe
        2.1.2. Spoiwa wapienne
        2.1.3. Cementy powszechnego użytku
        2.1.4. Cementy specjalne
        2.1.5. Inne rodzaj e spoiw hydraulicznych
        Literatura

    2.2.Zaprawy i betony
        2.2.1. Zaprawy budowlane
        2.2.2. Betony
        Literatura

    2.3 Autoklawizowane materiały budowlane
        2.3.1. Wyroby wapienno-piaskowe
        2.3.2. Autoklawizowany beton komórkowy
        Literatura
   
    2.4 Ceramiczne materiały budowlane wypalane
        2.4.1. Podstawy produkcji ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych
        2.4.2. Właściwości podstawowych ceramicznych materiałów budowlanych
               wypalanych
        Literatura

    2.5 Materiały termoizolacyjne
        2.5.1. Włókniste materiały termoizolacyjne
        2.5.2. Pianki z tworzyw sztucznych
        2.5.3. Inne materiały termoizolacyjne
        Literatura

    2.6 Tworzywa sztuczne
        2.6.1. Podstawowe informacje o polimerach
        2.6.2. Właściwości fizyczne polimerów
        2.6.3. Dodatki uszlachetniające do tworzyw sztucznych
        2.6.4. Przegląd polimerów stosowanych w budownictwie
        Literatura

    2.7 Zasady wprowadzania do obrotu materiałów budowlanych
        Literatura

3. Metody badań materiałów budowlanych
    3.1. Oznaczanie składu fazowego
        Marek Gawlicki
        3.1.1. Mikroskopia optyczna
        3.1.2. Dyfraktometria rentgenowska
        3.1.3. Metody analizy termicznej
        3.1.4. Metody obliczeniowe
        3.1.5. Metody ekstrakcyjne
        Literatura
        Załącznik 1. Wartości kątów ugięcia, odległości międzypłaszczyznowych
                    oraz intensywności pików dla faz. które mogą występować
                    w cemencie, wapnie i spoiwach gipsowych
   
    3.2. Oznaczanie uziarnienia spoiw mineralnych
        Wojciech Roszczynialski
        3.2.1. Podstawowe pojęcia związane z analizą składu ziarnowego
        3.2.2. Metody badań składu ziarnowego
        3.2.3. Metody określania powierzchni właściwej
        Literatura

    3.3. Wyznaczanie ciepła hydratacji spoiw mineralnych
        Wiesława Nocuń- Wczelik
        3.3.1. Mechanizm hydratacji cementu a przebieg wydzielania ciepła
        3.3.2. Czynniki wyznaczające efekt cieplny hydratacji
        3.3.3. Standaryzacja badań kalorymetrycznych spoiw cementowych
        3.3.4. Zasady oznaczania ciepła hydratacji
        3.3.5. Oznaczanie ciepła hydratacji metodami standardowymi
        3.3.6. Zasada działania i opis konstrukcji mikrokalorymetru
               różnicowego BMR
        3.3.7. Wzorcowanie mikrokalorymetru i wyznaczanie efektu cieplnego hydratacji
        Literatura

    3.4. Badanie właściwości spoiw gipsowych
        Marek Gawlicki
        3.4.1. Oznaczanie zawartości trójtlenku siarki i obliczanie równoważnej
                mu ilości siarczanu wapnia
        3.4.2. Oznaczanie stosunku woda/spoiwo
        3.4.3. Oznaczanie czasu wiązania spoiwa
        3.4.4. Badanie właściwości mechanicznych
        3.4.5. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaczynach i zaprawach
               gipsowych
        3.4.6. Oznaczanie zmian liniowych stwardniałych zaczynów i zapraw
        3.4.7. Ocena przyczepności klejów gipsowych do płyt gipsowych
        3.4.8. Oznaczanie pH kleju gipsowego
        3.4.9. Oznaczanie czasu zużycia kleju gipsowego
        3.4.10. Oznaczanie przyczepności klejów gipsowych do płyt zespolonych
        3.4.11. Oznaczanie czasu wiązania gipsowych mas szpachlowych
        1.4.12. Ocena odporności mas szpachlowych na powstawanie rys
                skurczowych i spękań
        1.4.13. Ocena zawartości grubych cząstek w masach szpachlowych
        1.4.14. Oznaczanie przyczepności mas szpachlowych
                literatura

    3.5.Badanie cech użytkowych spoiw wapiennych
        Marek Gawlicki
        3.5.1. Oznaczanie zawartości wapna czynnego
        3.5.2. Oznaczanie objętości dwutlenku węgla (metoda alternatywna)
        3.5.3. Oznaczanie składu ziarnowego wapna
        3.5.4. Oznaczanie stałości objętości wapna
        3.5.5. Oznaczanie czasu wiązania wapna
        3.5.6. Oznaczanie gęstości nasypowej wapna
        3.5.7. Oznaczanie składu objętościowego normowej zaprawy wapiennej
               oraz zapotrzebowania wody do oznaczania rozpływu i głębokości
               wnikania
        3.5.8. Oznaczanie zatrzymywania wody w zaprawie wapiennej
        3.5.9. Oznaczanie zawartości powietrza w zaprawie wapiennej
        3.5.10. Oznaczanie wydajności wapna
        3.5.11. Oznaczanie reaktywności wapna
        3.5.12. Oznaczanie wolnej wody w wapnie
        Literatura

    3.6.Badanie cech użytkowych cementów powszechnego użytku
        Witold Brylicki
        3.6.1. Gęstość i gęstość nasypowa cementów
        3.6.2. Wodożądność cementów i właściwa konsystencja zaczynu cementowego
        3.6.3. Oznaczanie właściwej ilości wody zarobowej
        3.6.4. Czas wiązania zaczynu cementowego
        3.6.5. Stałość objętości zaczynu cementowego
        3.6.6. Skurcz stwardniałych zaczynów cementowych i zapraw
                przy zmiennej wilgotności
        3.6.7. Właściwości wytrzymałościowe
        Literatura

    3.7.Badanie cech użytkowych zapraw budowlanych
        Artur Łagosz
        3.7.1. Metody badań właściwości świeżych zapraw
        3.7.2. Badania właściwości stwardniałych zapraw
        3.7.3. Badania właściwości wypraw pocienionych
        Literatura

    3.8.Badanie wytrzymałości betonów
        Artur Łagosz
        3.8.1. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodą niszczącą
        3.8.2. Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie metodami
               nieniszczącymi
        Literatura

    3.9. Metody badań porowatości materiałów budowlanych
        Marek Petri
        3.9.1. Porowatość a właściwości materiałów budowlanych
        3.9.2. Metody badań porowatości
        3.9.3. Charakterystyka porowatości wybranych materiałów budowlanych
        Literatura
       
        3.10. Metody badań podstawowych właściwości materiałów termoizolacyjnych
        Waldemar Pichór
        3.10.1. Współczynnik przewodzenia ciepła
        3.10.2. Oznaczanie gęstości objętościowej i stabilności
                wymiarów materiałów termoizolacyjnych
        3.10.3. Oddziaływanie wody na materiały termoizolacyjne
        3.10.4. Oznaczanie właściwości mechanicznych materiałów termoizolacyjnych
        3.10.5. Oznaczanie odporności na działanie wysokiej temperatury i ognia
        3.10.6. Badanie zawartości substancji organicznych oraz zawartości części
                nierozwłóknionych w wyrobach
        Literatura

    3.11. Badanie właściwości Teologicznych surowców i mas ceramicznych
        Zdzisław Pytel
        3.11.1. Podstawowe pojęcia reologii
        3.11.2. Charakterystyka układu: minerały ilaste - woda
        3.11.3. Plastyczność surowców ilastych i mas ceramicznych
        3.11.4. Metody pomiaru plastyczności
        Literatura

    3.12. Termiczne metody badań surowców i mas ceramicznych
        Elżbieta Brylska, Józef Stolecki
        3.12.1. Badanie surowców i mas w mikroskopie wysokotemperaturowym
        3.12.2. Badanie surowców metodą termicznej analizy różnicowej
                i termograwimetrii
        3.12.3. Badanie surowców i mas ceramicznych metodą dylatometrii
        Literatura

    3.13. Metody badań ceramicznych materiałów budowlanych wypalanych
        Elżbieta Brylska
        3.13.1. Nowe wymagania wprowadzone przez normy europejskie
                wobec ceramicznych elementów murowych
        Literatura
   
    3.14. Właściwości tworzyw sztucznych
        Grzegorz Malata
        3.14.1. Wybrane metody badań wyrobów z tworzyw sztucznych
        Literatura
   
    Słownik pojęć i terminów

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 15 October 2008.
Napisz opinie / recenzje Produkt niedostępny!
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.90.119.59
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Materiały budowlane podstawy technologii i metody badań
Nowości więcej
Kodeks postępowania administracyjnego - wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
Kodeks postępowania administracyjnego - wzory pism, wezwań, zawiadomień, postanowień, decyzji i zaświadczeń (z suplementem elektronicznym)
127.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx