KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » GEODEZJA » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Geodezja I w teorii i praktyce część 1 - Andrzej Jagielski
02.Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
03.Geodezja I w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski
04.Vademecum prawne geodety 2015
05.Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
06.Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii - Andrzej Jagielski
07.Podstawy Geodezji Inżynieryjnej - Standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości - Andrzej Jagielski
08.Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 3 - Jan Gocał
09.Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 2 - Jan Gocał
10.Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii. Zakres 1 i 2. Wybrane zagadnienia.
Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii - Andrzej Jagielski 36.00zł

wydawnictwo GEODPIS
wydanie 2 zmienione 2017 NAJNOWSZE!
stron 307
miękka oprawa, format: B5
ISBN: 978-83-936926-6-8

OPIS:

INFORMACJA O NOWYM WYDANIU PODRĘCZNIKA „RYSUNKI GEODEZYJNE”
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się w marcu 2017 r. nowego drugiego wydania podręcznika „Rysunki geo­dezyjne", uwzględniającego założenia podstawy programowej nauczania dla zawodu technik geodeta o oznaczeniu 311104. Nowością II wydania książki są kolorowe rysunki znaków kartograficznych mapy zasadniczej, map topograficznych i róż­nego rodzaju map jednostkowych
Z poważaniem: Wydawnictwo GEODPIS

Wstęp do wydania II
Wydanie I książki Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii z r. 2008 wyczerpało się, zaś treść tego podręcznika zwłaszcza w zakresie standardów sporządzania map wielkoskalowych uległa w znacznym stopniu dezaktualizacji wskutek utraty charakteru obligatoryjnego technicznych instrukcji geodezyjnych, których przepisy przestały obowiązywać
od dnia 8 czerwca 2012 r. Od tej daty, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zamiast instrukcji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju wykonawców prac
geodezyjnych zaczęły obowiązywać standardy techniczne zawarte w odpowiednich rozporządzeniach wydawanych przez Radę Ministrów i wytypowanych ministrów resortowych. Szczególne istotne znaczenie dla czynności związanych ze sporządzaniem geodezyjnych opracowań graficznych mają następujące wykonawcze akty prawne:
1) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1246),
3) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572),
4) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1328),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości” (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663),
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),
9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),
10) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453),
11) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133).
Aktualne (na luty 2017 r.) przepisy związane ze sporządzaniem geodezyjnych dokumentów graficznych: map, planów, szkiców i profili zostały uwzględnione w treści nowego wydania tej książki.Wstęp............................................................... 6

Rozdział 1: Podstawy rysunku geodezyjnego i kartograficznego........ 7

1.1. Wiadomości ogólne o rysowaniu................................... 7

1.1.1. Znaczenie rysunku w nauce i technice 7

1.1.2. Przybory rysunkowe........................................... 8

1.1.3. Materiały kreślarskie....................................... 15

1.1.4. Elementy przybornika kreślarskiego 19

1.1.5. Ulepszone narzędzia kreślarskie 23

1.1.6. Pióra....................................................... 24

1.2. Wykonanie opisów na rysunkach................................. 25

1.2.1. Pismo techniczne............................................ 25

1.2.2. Przykłady czcionek komputerowych naśladujących pismo techniczne 29

1.2.3. Pismo blokowe............................................... 30

Rozdział 2: Metody klasyczne sporządzania map wielkoskalowych...... 32

2.1. Zarys historii mapy........................................... 32

2.1.1. Rozwój historyczny map na świecie 32

2.1.2. Rys historyczny map przedstawiających ziemie polskie 36

2.2. Podstawowe wiadomości o mapach................................ 41

2.2.1. Wiadomości wprowadzające 41

2.2.2. Skala mapy.................................................. 43

2.2.3. Dokładność graficzna mapy 44

2.2.4. Podziałki................................................... 45

2.3. Wykonanie wielkoskalowej mapy analogowej...................... 49

2.3.1. Kartowanie szczegółów zdjętych metodą ortogonalną 49

2.3.2. Nanoszenie szczegółów zdjętych metodą biegunową 51

2.3.3. Uzgodnienie styków i sprawdzenie dokładności graficznej pierworysu 56

2.3.4. Redakcja mapy analogowej i jej wykreślenie 57

2.3.5. Siatka kwadratów, ramka sekcyjna i opisy pozaramkowe 58

Rozdział 3: Mapa zasadnicza....................................... 60

3.1. Podstawy prawne tworzenia mapy zasadniczej.................... 60

3.2. Skale mapy zasadniczej........................................ 62

3.3. Opisy na mapie zasadniczej (wg rozp. BDOT500)................ 64

3.4. Znaki kartograficzne stosowane na mapie zasadniczej (wg rozp. BDOT500) 71

3.5. Wykazywanie obiektów na mapie zasadniczej.................... 101

Rozdział 4: Mapa ewidencyjna...................................... 110

4.1. Podstawy prawne prowadzenia mapy ewidencyjnej................ 110

4.2. Edycja mapy ewidencyjnej.................................... 111

4.3. Sporządzanie wyrysów z mapy ewidencyjnej.................... 118

Rozdział 5: Opracowanie map wykorzystywanych w procesach budowlanych

i planistycznych 120

5.1. Mapa do celów projektowych................................... 120

5.1.1. Podstawy prawne sporządzania mapy do celów projektowych 120

5.1.2. Treść i skala mapy do celów projektowych 121

5.2. Mapy do celów planowania przestrzennego...................... 126

5.3. Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej................ 130

5.4. Mapy do celów opiniodawczych................................. 133

Rozdział 6: Mapy do celów prawnych................................ 135

6.1. Pojęcie mapy do celów prawnych............................... 135

6.2. Mapa z projektem podziału nieruchomości...................... 136

6.3. Mapy do zasiedzenia i ustalenia służebności gruntowej........ 140

6.4. Mapa scalenia i podziału nieruchomości gruntowej............. 144

Rozdział 7: Wielkoskalowe mapy tematyczne........................ 146

7.1. Pojęcie mapy tematycznej..................................... 146

7.2. Mapy glebowe................................................. 147

7.2.1. Mapy glebowo-rolnicze...................................... 148

7.2.2. Mapa klasyfikacyjna........................................ 150

7.3. Mapy leśne................................................... 153

7.3.1. Informacje wstępne......................................... 153

7.3.2. Mapy gospodarcze nadleśnictw i leśnictw 155

7.3.3. Leśna Mapa Numeryczna..................................... 158

Rozdział 8: Pomocnicze rysunki geodezyjne......................... 159

8.1. Szkice polowe pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych........ 159

8.1.1. Zasady ogólne sporządzania szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych 159

8.1.2. Szkic polowy pomiarów sytuacyjnych metodą ortogonalną 161

8.1.3. Szkic polowy pomiarów sytuacyjnych metodą biegunową 164

8.1.4. Szkic przeglądowy (zestawienie) szkiców polowych 166

8.1.5. Szkice osnów pomiarowych będących oparciem dla pomiarów sytuacyjnych 166

8.1.6. Szkice pomiarów sytuacyjno-wysokościowych 169

8.1.7. Szkice niwelacji reperów, przekrojów i powierzchniowej 172

8.2. Szkice sporządzane podczas pomiarów realizacyjnych........... 177

8.2.1. Szkic dokumentacyjny....................................... 177

8.2.2. Szkic tyczenia............................................ 179

8.3. Szkice graniczne............................................ 180

8.4. Opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.............. 186

8.5. Profile terenu.............................................. 192

8.5.1. Profil podłużny........................................... 193

8.5.2. Profile poprzeczne........................................ 195

Rozdział 9: Podstawy kartografii matematycznej.................... 197

9.1. Zarys teorii odwzorowań kartograficznych.................... 197

9.1.1. Wiadomości wstępne o odwzorowaniach kartograficznych 197

9.1.2. Podział odwzorowań kartograficznych 199

9.1.3. Zniekształcenia odwzorowawcze 201

9.2. Odwzorowania płaszczyznowe................................... 203

9.2.1. Odwzorowania azymutalne, centralne 204

7.2.2. Odwzorowania azymutalne, stereograficzne 206

7.2.3. Odwzorowania azymutalne, ortograficzne 207

7.2.4. Odwzorowanie azymutalne, równoodległo ściowe Postela 209

7.2.5. Odwzorowania azymutalne, równopolowe Lamberta 211

7.2.6. Porównanie niektórych właściwości odwzorowań płaszczyznowych 212

9.3. Odwzorowania walcowe......................................... 214

9.3.1. Odwzorowanie Mercatora..................................... 215

9.3.2. Odwzorowanie Gaussa-Krugera 217

9.4. Odwzorowania stożkowe........................................ 220

9.4.1. Odwzorowanie stożkowe Ptolemeusza 223

9.4.2. Odwzorowanie równopolowe Albersa 224

9.5. Odwzorowania umowne.......................................... 225

9.6. Odwzorowania i układy współrzędnych map polskich............. 227

9.6.1. Państwowy system odniesień przestrzennych 227

9.6.2. Układ współrzędnych „1942” („Pułkowo - 1942”) 229

9.6.3. Układ współrzędnych „1965” 231

9.6.4. Układ współrzędnych „GUGiK -80” 233

9.6.5. Układ współrzędnych „PL-1992” 234

9.6.6. Układ współrzędnych „PL-2000” 236

9.6.7. Odwzorowanie i układ współrzędnych „UTM” 239

Rozdział 10: Mapy topograficzne................................... 241

10.1. Bazy danych BDOT10k i BDOO................................... 241

10.2. Znaki umowne map topograficznych............................. 251

10.3. Napisy na mapach topograficznych............................. 269

10.4. Rzeźba terenu na mapach topograficznych...................... 276

10.5. Ramka sekcyjna i opisy pozaramkowe........................... 279

Rozdział 11: Pomiary na mapach (kartometria)...................... 283

11.1. Definicja i zadania kartometrii.............................. 283

11.2. Pomiary współrzędnych i azymutów............................. 284

11.2.1. Pomiar współrzędnych prostokątnych punktów 284

11.2.2. Pomiar współrzędnych geograficznych punktów 286

11.2.3. Pomiar azymutów........................................... 287

11.3. Pomiar odległości............................................ 288

11.4. Pomiar pola powierzchni...................................... 291

11.5. Pomiary na mapie związane z rzeźbą terenu.................... 294

11.5.1. Wyznaczenie wysokości punktu położonego między warstwicami 294

11.5.2. Wyznaczenie spadku odcinka zawartego między warstwicami 294

11.5.3. Określenie średniej wysokości terenu 296

11.5.4. Krzywa hipsograficzna..................................... 296

11.5.5. Sporządzenie profilu i wyznaczenie kąta spadu terenu 298

11.6. Obliczanie objętości form terenowych........................ 301

11.7. Digitalizacja i wektoryzacja map............................. 302

11.8. Pomiary na mapie numerycznej (na przykładzie programu MikroMap) 305

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 06 September 2017.
Napisz opinie / recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom I
Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom I
Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom II
Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom II
Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu
Firma geodezyjna - kanony i etos zawodu
Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
Geodezja I w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski
Geodezja I w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.226.33.117
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii - Andrzej Jagielski
Nowości więcej
Kodeks pracy. Komentarz
Kodeks pracy. Komentarz
270.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx