KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » GEODEZJA » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Geodezja I w teorii i praktyce część 1 - Andrzej Jagielski
02.Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
03.Geodezja I w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski
04.Vademecum prawne geodety 2015
05.Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
06.Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii - Andrzej Jagielski
07.Podstawy Geodezji Inżynieryjnej - Standardy, pomiary realizacyjne, trasy, objętości - Andrzej Jagielski
08.Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 3 - Jan Gocał
09.Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 2 - Jan Gocał
10.Uprawnienia zawodowe w geodezji i kartografii. Zakres 1 i 2. Wybrane zagadnienia.
Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom I 39.00zł

Untitled document

Andrzej Jagielski, Barbara Marczewska

Wydawnictwo GEODPIS
Wydanie I 2014
Stron 439
Miękka oprawa
ISBN:978-83-936-926-2-0

OPIS:

Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy wielu dziedzin naukowych oraz działań człowieka. Dla specjalisty w zakresie gospodarki nieruchomościami jest więc niezbędna interdyscyplinarna wiedza i wielowymiarowe umiejętności praktyczne. Kanwą i podstawą wiedzy i umiejętności w ramach tej specjalności są wybrane zagadnienia wynikające z: prawa cywilnego, rolnego, administracyjnego i gospodarczego, a także z gleboznawstwa i geodezji, w tym szczególnie z zakresu ewidencji gruntów i budynków przekształcanej w kataster nieruchomości. Dla efektywnego funkcjonowania gospodarki konieczna jest znajomość struktury, organizacji i podziału administracyjnego przestrzeni, których dotyczą odrębne rozdziały podręcznika. W celu właściwej interpretacji i stosowania przepisów autorzy przytaczają i opisują obowiązujące definicje i pojęcia prawne.
W książce omówiona jest również problematyka ewidencji gruntów i budynków, której baza danych i dokumentacja stanowią podstawę działań podejmowanych w gospodarowaniu nieruchomościami. Zawarte są również informacje na temat dawnych, historycznych systemów katastralnych i sposobów dokumentowania danych o gruntach i ich posiadaczach. Uzupełnieniem dla wiadomości z katastru jest rozdział, w którym autorzy przybliżają zagadnienia z zakresu ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i hipoteki oraz rejestracji danych o stanie prawnym nieruchomości.

Słowo wstępne

Gospodarowanie nieruchomościami dotyczy wielu dziedzin naukowych oraz działań człowieka. Sama nazwa tej specjalności obejmuje dwa, wyraźnie odmienne pojęcia, odnoszące się do różnych dyscyplin, chociaż połączenie tych pojęć jest racjonalnie uzasadnione i trafnie określa specjalność stanowiącą treść tego podręcznika. Gospodarowanie jest powszechnie rozumiane jako dokonywana w przestrzeni działalność wytwórcza lub usługowa i w tym znaczeniu dotyczy głównie nauk ekonomicznych. Istotny wpływ na tę działalność mają nauki prawnicze, techniczne, przyrodnicze oraz humanistyczne. Z kolei nieruchomość odnoszona jest również do przestrzeni, w czym wyraża się jej związek z gospodarką, ponieważ nieruchomość jest obiektem i przedmiotem produkcji i usług oraz stymulatorem aktywności gospodarczej. Obydwa pojęcia łączy również podmiot, którym jest właściciel lub posiadacz nieruchomości oraz dysponent środków wytwórczych i uzyskanych dóbr i usług.

Dla specjalisty w zakresie gospodarki nieruchomościami jest więc niezbędna interdyscyplinarna wiedza i wielowymiarowe umiejętności praktyczne. Specjalista ten powinien prawidłowo i sprawnie rozróżniać, identyfikować, opisywać obiekty przestrzenne i nieruchomości oraz posługiwać się nimi w ich zarządzaniu i funkcjonowaniu. Kanwą i podstawą wiedzy i umiejętności w ramach tej specjalności są wybrane zagadnienia wynikające z: prawa cywilnego, rolnego, administracyjnego i gospodarczego, a także z gleboznawstwa i geodezji, w tym szczególnie z zakresu ewidencji gruntów i budynków przekształcanej w kataster nieruchomości.

Gospodarowanie nieruchomościami jest działalnością realizowaną w konkretnym środowisku społecznym i przyrodniczym w celu zaspokajania potrzeb określonych jednostek lub grup ludności oraz usprawnienia relacji pomiędzy tymi jednostkami lub grupami. Dla efektywnego funkcjonowania gospodarki konieczna jest znajomość struktury, organizacji i podziału administracyjnego przestrzeni, których dotyczą odrębne rozdziały podręcznika. Podejmowanie wszelkich działań gospodarczych i społecznych regulują przepisy prawa, co uzasadnia zaprezentowanie podstaw problematyki postępowania administracyjnego i zagadnień prawnych. W celu właściwej interpretacji i stosowania przepisów przytoczono i opisano obowiązujące definicje i pojęcia prawne. Osoba zajmująca się gospodarowaniem nieruchomościami powinna rozróżniać i prawidłowo identyfikować obiekty powierzchniowe, będące przedmiotem jej działalności.

Przy określaniu walorów i cech fizycznych obiektów gruntowych niezbędna jest znajomość gleboznawstwa oraz umiejętność rozróżniania sposobów zagospodarowania i rodzajów użytkowania ziemi, dlatego również te zagadnienia zostały szczegółowo przedstawione. W rozdziale 7 omówiono problematykę ewidencji gruntów i budynków, której baza danych i dokumentacja stanowią podstawę działań podejmowanych w gospodarowaniu nieruchomościami. Omówienie tej problematyki poprzedzono informacjami na temat dawnych, historycznych systemów katastralnych i sposobów dokumentowania danych o gruntach i ich posiadaczach. Uzupełnieniem dla wiadomości z katastru jest rozdział, w którym przybliżono Czytelnikowi zagadnienia z zakresu ksiąg wieczystych, zbiorów dokumentów i hipoteki oraz rejestracji danych o stanie prawnym nieruchomości.

Spis treści:

Słowo wstępne

Rozdział 1: Rola geodezji w gospodarce i administracji publicznej
1.1. Zadania geodezji. w rolnictwie
1.2. Zadania geodezji w leśnictwie
1.3. Zadania geodezji w budownictwie
1.4. Zadania geodezji w planowaniu przestrzennym
1.5. Zadania geodezji w administracji publicznej
1.6. Ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej
1.7. Zadania geodezji w gospodarce nieruchomościami
1.8. Zadania geodezji w prowadzeniu rejestrów publicznych

Rozdział 2: Postępowanie administracyjne
2.1. Podstawowe pojęcia, zasady i cele administracji publicznej
2.1.1. Struktura administracji publicznej w Polsce
2.1.2. Administracja rządowa i samorządowa
2.1.3. Istota postępowania administracyjnego
2.2. Podmioty postępowania administracyjnego
2.3. Załatwianie spraw
2.3.1. Terminy, doręczenia pism, wezwania
2.3.2. Wszczęcie i prowadzenie postępowania administracyjnego
2.3.3. Formy aktów administracyjnych
2.3.4. Postępowanie nadzwyczajne
2.4. Szczególne podmioty, zaświadczenia, skargi
2.4.1. Szczególne podmioty postępowania administracyjnego
2.4.2. Zaświadczenia, skargi i wnioski oraz opłaty
2.4.3. Spory o właściwość między organami administracyjnymi i sądami powszechnymi

Rozdział 3: Podstawy gleboznawstwa
3.1. Wiadomości wprowadzające
3.2. Gleba jako element środowiska przyrodniczego
3.3. Czynniki procesów glebotwórczych
3.4. Składniki gleb
3.4.1. Składniki mineralne
3.4.2. Skład chemiczny gleb
3.4.3. Składniki organiczne
3.4.4. Żywe organizmy glebowe (edafon)
3.4.5. Woda i powietrze glebowe
3.5. Funkcje gleby
3.6. Właściwości fizyczne i chemiczne gleb
3.6.1. Właściwości fizyczne gleb
3.6.2. Właściwości wodne gleb
3.6.3. Właściwości chemiczne gleb
3.7. Poziomy genetyczne gleb
3.8. Procesy glebotwórcze gleb występujących w Polsce
3.9. Systematyka gleb Polski (wg PTG)
3.10. Charakterystyka podstawowych typów gleb występujących w Polsce
3.10.1. Gleby początkowego stadium rozwoju
3.10.2. Rędziny
3.10.3. Gleby bielicoziemne
3.10.4. Gleby płowe (gleby lessivés)
3.10.5. Gleby brunatne
3.10.6. Czarnoziemy
3.10.7. Czarne ziemie
3.10.8. Gleby bagienne
3.10.9. Gleby pobagienne
3.10.10. Mady rzeczne
3.10.11. Gleby deluwialne
3.10.12. Gleby antropogeniczne
3.11. Zarys systematyki gleb według systemu międzynarodowego FAO/WRB
3.12. Przydatność rolnicza gleb Polski
3.13. Klasy bonitacyjne gleb
3.13.1. Podstawy klasyfikacji gleb
3.13.2. Klasy gleb gruntów ornych
3.13.3. Klasy gleb użytków zielonych
3.13.4. Klasy gleb pod lasami, wodozbiorami oraz nieużytki
3.13.5. Współczynnik (wskaźnik) bonitacji gleb
3.14. Kompleksy przydatności rolniczej gleb
3.14.1. Kompleksy przydatności rolniczej gleb gruntów ornych
3.14.2. Kompleksy przydatności rolniczej gleb trwałych użytków zielonych
3.14.3. Mapy glebowo-rolnicze
3.15. Degradacja gleb i jej zapobieganie
3.15.1. Przyczyny i skutki degradacji gleb
3.15.2. Zapobieganie degradacji związanej z zakwaszeniem i erozją gleb
3.15.3. Zapobieganie degradacji gleb spowodowanej zanieczyszczeniami
3.16. Rekultywacja gleb
3.17. Prace podczas klasyfikacji bonitacyjnej gleb
3.17.1. Podstawy prawne klasyfikacji
3.17.2. Cele klasyfikacji i wykorzystanie jej wyników
3.17.3. Wymagane kwalifikacje klasyfikatora
3.17.4. Odkrywki glebowe i ich lokalizacja
3.17.5. Badania terenowe w odkrywkach glebowych
3.17.6. Pobieranie próbek gleb do badań laboratoryjnych
3.17.7. Procedury administracyjne związane z klasyfikacją gleb
3.18. Dokumentacja klasyfikacji gleboznawczej
3.18.1. Operat klasyfikacji gleboznawczej
3.18.2. Mapa klasyfikacyjna
3.19. Ochrona gruntów rolnych i leśnych
3.19.1. Istota pojęcia i podstawy prawne ochrony gruntów
3.19.2. Ograniczenie przeznaczania gruntów rolnych i leśnych na inne cele
3.19.3. Wyłączanie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej
3.19.4. Zapobieganie degradacji gruntów rolnych i leśnych
3.19.5. Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów wg ustawy oogril
Bibliografia do rozdz. 3

Rozdział 4: Prawa rzeczowe i zobowiązania
4.1. Rodzaje praw rzeczowych
4.1.1. Własność
4.1.2. Współwłasność
4.1.3. Zasiedzenie
4.1.4. Użytkowanie wieczyste
4.2. Prawa rzeczowe ograniczone
4.3. Prawa zobowiązaniowe
4.4. Prawa związane

Rozdział 5: Księgi wieczyste
5.1. Księgi wieczyste 194
5.1.1. Istota i podstawowe zasady funkcjonowania ksiąg wieczystych
5.1.2. Prowadzenie ksiąg wieczystych
5.1.3. Zmiany w systemie ksiąg wieczystych
5.2. Założenie i wpis do księgi wieczystej dla nieruchomości
5.3. Odpisy ksiąg wieczystych
5.4. Zbiór dokumentów
5.5. Księgi wieczyste a ewidencja gruntów i budynków

Rozdział 6: Zarys historii katastru w Polsce
6.1. Krótka chronologia katastru
6.2. Rys historyczny systemów katastralnych w Polsce
6.2.1. Osadnictwo na ziemiach polskich
6.2.2. Służebności gruntowe
6.2.3. Wspólnoty gruntowe
6.3. Pruski kataster gruntowy
6.4. Austriacki kataster gruntowy
6.5. Zamojski kataster gruntowy
6.6. Dokumenty własności i materiały geodezyjne z terenu zaboru rosyjskiego
6.7. System katastralny w Polsce międzywojennej
6.8. Ewidencja gruntów w PRL (1944-1989)
6.9. Zestawienie ważniejszych pojęć związanych z historią katastru

Rozdział 7: Ewidencja gruntów i budynków
7.1. Rodzaje obiektów powierzchniowych
7.1.1. Granice obiektów powierzchniowych
7.1.2. Struktura terytorialna kraju
7.1.3. Struktura władania
7.1.4. Gospodarstwo rolne
7.1.5. Przedsiębiorstwo
7.2. Podział i systematyka użytków gruntowych
7.2.1. Podział użytków gruntowych
7.2.2. Systematyka użytków gruntowych według rozp. egib
7.3. Podstawowe założenia i struktura ewidencji gruntów i budynków
7.3.1. Jednostka ewidencyjna
7.3.2. Obręb ewidencyjny
7.3.3. Punkty graniczne
7.4. Ewidencja gruntów
7.4.1. Działka
7.4.2. Kontury użytków gruntowych i klas bonitacyjnych
7.4.3. Jednostka rejestrowa gruntów
7.5. Ewidencja budynków i lokali
7.5.1. Ewidencja budynków
7.5.2. Ewidencja lokali
7.6. Podmioty ewidencji gruntów i budynków, grupy rejestrowe
7.6.1. Podmioty EGiB
7.6.2. Grupy rejestrowe
7.7. Dokumentacja ewidencyjna
7.7.1. Mapa ewidencyjna
7.7.2. Kartograficzne znaki umowne na mapie ewidencyjnej
7.7.3. Opisowa część operatu ewidencyjnego
7.8. Zakładanie EGiB
7.8.1. Podstawowa dokumentacja ewidencyjna
7.8.2. Zasady i procedura zakładania ewidencji gruntów i budynków
7.8.3. Ustalenie granic ewidencyjnych obiektów powierzchniowych
7.8.4. Zarysy pomiarowe
7.8.5. Ustalenie stanu własności i władania
7.8.6. Przyjęcie i zatwierdzenie operatu ewidencyjnego
7.9. Pomiary terenowe dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków
7.9.1. Pomiary bezpośrednie
7.9.2. Pomiary fotogrametryczne
7.9.3. Pomiary kartometryczne
7.10. Obliczenie pól powierzchni obiektów ewidencyjnych
7.11. Prowadzenie EGiB
7.11.1. Zmiany danych ewidencyjnych
7.11.2. Udostępnianie danych ewidencyjnych
7.11.3. Ochrona danych ewidencyjnych
7.11.4. Weryfikacja danych ewidencyjnych
7.11.5. Sporządzanie wykazów i zestawień zbiorczych danych ewidencyjnych
7.11.6. Modernizacja EGiB
7.12. Prowadzenie ewidencji gruntów w systemie informatycznym
7.12.1 Umiejscowienie EGiB w systemie informacyjnym SIT
7.12.2. Wymagania w stosunku do systemu informatycznego dla prowadzenia EGiB
7.12.3. Przegląd niektórych programów do prowadzenia ewidencji gruntów
7.12.4. Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach (ZSIN)
7.12.5. Witryna internetowa GEOPORTAL
7.12.6. EWID 2000 jako przykład systemu informatycznego do prowadzenia EGiB
7.13. Zmiany ustaw regulujących funkcjonowanie EGiB od r. 2010
7.13.1 Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej
7.13.2. Zmiany w ustawie Pgik
7.14. Zmiany w rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków
7.14.1. Zmiany w tekście rozporządzenia
7.14.2. Zmiany w załącznikach do rozporządzenia egib
7.15. Definicje wybranych pojęć związanych z EGiB
Bibliografia do rozdziałów: 1, 2, 4, 5, 6, 7

Spis treści w pliku PDF:

Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami - spis treści

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 24 February 2014.
Napisz opinie / recenzje
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Podstawy geodezji inżynieryjnej Część 2 Pomiary: miejskie, inwentaryzacyjne, sieci uzbrojenia, przemieszczeń i odkształceń
Podstawy geodezji inżynieryjnej Część 2 Pomiary: miejskie, inwentaryzacyjne, sieci uzbrojenia, przemieszczeń i odkształceń
Geodezja w gospodarce nieruchomościami Tom III - Andrzej Jagielski, Barbara Marczewska
Geodezja w gospodarce nieruchomościami Tom III - Andrzej Jagielski, Barbara Marczewska
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
Przewodnik do ćwiczeń z Geodezji II - Andrzej Jagielski
Geodezja I w teorii i praktyce część 1 - Andrzej Jagielski
Geodezja I w teorii i praktyce część 1 - Andrzej Jagielski
Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
Geodezja II wyd.3 Andrzej Jagielski
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 2 - Jan Gocał
Geodezja inżynieryjno-przemysłowa część 2 - Jan Gocał
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.90.119.59
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Zadania Geodezji w Katastrze i Gospodarce Nieruchomościami Tom I
Nowości więcej
Fundusz alimentacyjny - procedura postępowania - wzory dokumentów - praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)
Fundusz alimentacyjny - procedura postępowania - wzory dokumentów - praktyczny komentarz (z suplementem elektronicznym)
144.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx