KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » PRAWO » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
  Prawo administracyjne (11)
  Prawo budowlane (8)
  Prawo finansowe i handlowe (8)
  Prawo gospodarcze (2)
  Prawo podatkowe (47)
  Prawo pracy (64)
  Prawo spółek (16)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Kadry i płace 2017 - obowiązki pracodawców, rozliczanie świadczeń pracowniczych, dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS
02.Leksykon VAT - 2018 - II TOMY - Janusz Zubrzycki
03.Wynagrodzenia pracowników 2013
04.Rozliczanie wynagrodzeń w 2014 roku z ewidencją księgową
05.Spółka z o.o. - instrukcja obsługi
06.Wykładnia prawa podatkowego - Bogumił Brzeziński
07.Prawo autorskie. Komentarz dla praktyków
08.Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 2015
09.Spółka cywilna - instrukcja obsługi
10.Kodeks pracy. Omówienie zmian. Umowy terminowe o pracę. Urlopy związane z rodzicielstwem
Prawo Internetu dla praktyków - Rafał Golat 126.00zł

Wyprzedane BRAK NA STANIE!

Rafał Golat

Wydawnictwo: ODDK - Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr
Symbol: PGK557
ISBN: 83-74265-98-0
Wydanie: 2009
250 str. B5, oprawa miękka klejona

 

Opis

(A.Z.)

Praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących Internetu
zawierający przykładowe wzory umów, pozwów i oświadczeń, a także wybór orzeczeń sądowych oraz wykaz aktów prawnych.

Autor pokazuje m.in. jak:

  • udzielić zgody na rozpowszechnianie wizerunku
  • uniknąć bezprawnego posługiwania się cudzą nazwą
  • wystrzegać się naruszeń prawa autorskiego przy korzystaniu z programu komputerowego bądź przy wprowadzaniu filmów, fotografii i innych utworów do Internetu
  • udzielić licencji na używanie znaku towarowego
  • zawierać umowy z wykorzystaniem Internetu


Treść książki podzielona została na pięć rozdziałów, poświęconych następującym zakresom tematycznym:
  • Internetowi jako instrumentowi wymiany lub prezentacji różnych dóbr (Rozdział I),
  • przesyłaniu za pośrednictwem Internetu różnych przekazów, w tym oświadczeń woli oraz specyfice obrotu umownego związanego z Internetem (Rozdział II),
  • zastosowaniom Internetu w działalności gospodarczej (Rozdział III),
  • odpowiedzialności prawnej w kontekście posługiwania się Internetem (Rozdział IV)
  • istotnym z punktu widzenia stosowania Internetu obowiązków wynikających z przepisów prawa publicznego, w tym prawa podatkowego (Rozdział V).


Rafał Golat – radca prawny w Departamencie Prawnym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, autor licznych publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej i przemysłowej, prawa cywilnego, gospodarczego i podatkowego.

 

Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I
Internet a inne dobra prawne

Brak prawnej (legalnej) definicji Internetu
Czy Internet to odrębne dobro prawne?
Internet a dobra materialne
Kluczowe znaczenie dóbr niematerialnych
Informacje (dane) jako dobra prawne
Rodzaje dóbr niematerialnych ze względu na zasady ich ochrony i specyfikę internetowej eksploatacji
Dobra osobiste a Internet
Istota domen internetowych
Istota prawa do domeny (jej nazwy)
Internet a utwory i przedmioty praw pokrewnych
„Internetowe” pole eksploatacji
Internetowa eksploatacja a utrwalenia dzieł chronionych
Utwory istotne dla internetowej eksploatacji
Internet a programy komputerowe i twórcze bazy danych
Rodzaje utworów wprowadzanych do Internetu
Kreatywne aspekty korzystania z Internetu
Twórczy aspekt stron www
Internet a przedmioty praw pokrewnych
Internet a bazy danych chronione w sposób szczególny
Internet a dobra z zakresu Prawa własności przemysłowej
Obecność znaków towarowych w Internecie
Technologie internetowe jako wynalazki
Internet a know-how
Internet a inne dobra z zakresu własności przemysłowej
Internet a pieniądz elektroniczny

Rozdział II
Internet a czynności prawne i procesowe (umowny kontekst Internetu)


Skutki prawne danych wprowadzanych do Internetu
Wprowadzanie do Internetu oświadczenia woli
Czynności prawne w Internecie a Kodeks cywilny
Uzupełniające znaczenie innych regulacji prawnych
Specyfika składania oświadczeń woli przez Internet
On-line i off-line – dwie formuły internetowych oświadczeń
Zawieranie umów z wykorzystaniem Internetu
Składanie ofert z wykorzystaniem Internetu
Co jest ofertą w Internecie?
Oferty dostępne w Internecie on-line a oferty handlowe
Do kiedy przedsiębiorca związany jest ofertą wprowadzoną do Internetu?
Niezwłoczne potwierdzenie otrzymania oferty a zawarcie umowy
Zawieranie umów za pomocą poczty elektronicznej
Internet a umowy zawierane na odległość
Miejsce zawarcia umowy w trybie ofertowym przez Internet
Prawo właściwe dla umów zawieranych przez Internet
Odesłanie dotyczące zaproszenia do zawarcia umowy
Zalety i wady internetowej komunikacji negocjacyjnej
Brak ogólnych zasad dotyczących aukcji i przetargów przeprowadzanych z wykorzystaniem Internetu
Kluczowe znaczenie warunków (regulaminów) aukcji i przetargów organizowanych z wykorzystaniem Internetu
Internet a zamówienia publiczne
Oświadczenia woli w postaci elektronicznej a forma umowy
Bezpieczny podpis elektroniczny
Forma umowy a możliwość jej zawarcia przez Internet
Adhezyjny charakter umów zawieranych przez Internet
Wzorce umów zawieranych przez Internet
Wymogi udostępniania wzorców umów przez Internet
Ustalone zwyczaje a zawieranie umów przez Internet
Podziały umów ze względu na ich odniesienia do Internetu
Rodzaje umów generowanych przez potrzeby Internetu
Internet a czynności procesowe (pisma procesowe)
Wymogi związane z podpisywaniem pism procesowych
Wymogi związane z doręczaniem pism procesowych
Prowadzenie ksiąg wieczystych w systemie informatycznym

Rozdział III
Internet a działalność gospodarcza


Przydatność Internetu dla każdego przedsiębiorcy
Internet a zgłaszanie (rejestracja) działalności gospodarczej
Internet a jakość (standard) oraz istota świadczonych usług
Internet jako narzędzie wewnętrznej komunikacji w firmie
Rola Internetu w prowadzeniu korespondencji handlowej
Reklamowanie się przedsiębiorców przez Internet
Szczególna regulacja informacji handlowej
Brak szczególnej regulacji internetowej reklamy
Nielegalne działania reklamowe w Internecie
Świadczenie usług w zakresie reklamy w Internecie
Obrót gospodarczy dobrami prawnymi przez Internet
Sprzedaż przez Internet rzeczy – ujęcie statystyczne
Obrót dobrami niematerialnymi przez Internet – przekaz danych w ramach usług świadczonych drogą elektroniczną
Obowiązki usługodawcy przekazującego dane przez Internet
Usługi oparte lub polegające na dostępie warunkowym
Usługi świadczone drogą elektroniczną a PKD i PKWiU
Inne usługi internetowe w ujęciu statystycznym
Systemowa zależność usług świadczonych drogą elektroniczną od usług telekomunikacyjnych
Internet a usługi telekomunikacyjne
Internet a profil przedsiębiorcy telekomunikacyjnego
Internet a inne zakresy działalności gospodarczej
Internet a bankowość elektroniczna
Działalność wydawnicza i medialna w Internecie

Rozdział IV
Internet a odpowiedzialność prawna


Odpowiedzialność cywilna i odpowiedzialność karna
Odpowiedzialność ustawowa lub kontraktowa
Główne obszary odpowiedzialności ustawowej w Internecie
Ochrona cywilnoprawna dóbr osobistych w Internecie
Szczególna ochrona dóbr osobistych z innych ustaw
Ochrona nazwy a zwalczanie nieuczciwej konkurencji
Reklama w Internecie a czyny nieuczciwej konkurencji
Inne czyny nieuczciwej konkurencji
Ograniczenia monopolu podmiotów dóbr niematerialnych
Dozwolony użytek dóbr własności intelektualnej
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw autorskich
Odpowiedzialność z tytułu usuwania lub obchodzenia technicznych zabezpieczeń
Odpowiedzialność cywilna za naruszenie praw z zakresu własności przemysłowej
Odpowiedzialność kontraktowa w zakresie praw własności intelektualnej
Uzupełniające znaczenie ogólnej regulacji kodeksowej
Ograniczenia odpowiedzialności związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną
Odpowiedzialność cywilnoprawna a ochrona konsumentów
Niedozwolone postanowienia regulaminów umownych
Proceduralny aspekt ochrony cywilnoprawnej
Internet a postępowanie dowodowe
Utrwalanie danych w Internecie dla celów dowodowych
Utrwalenia danych z Internetu jako dokumenty
Dokumentacja elektroniczna w świetle Prawa bankowego
Dowody internetowe w świetle przepisów k.p.c.
Wzmacnianie mocy dowodowej dokumentów z Internetu
Znaczenie dowodowe Internetu a uprawdopodobnienie
Pozew o zakazanie używania nazwy w adresie domenowym
Polubowne rozstrzyganie sporów w sprawach nazw domen
Postępowanie mediacyjne przed Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Internet a odpowiedzialność karna
Przestępstwa z Kodeksu karnego dotyczące Internetu
Przestępstwa pozakodeksowe związane z Internetem
Wykroczenia popełniane w związku z Internetem
Internet a postępowanie dowodowe w postępowaniu karnym

Rozdział V
Internet a prawo administracyjne i podatkowe


Organy administracji właściwe w sprawach Internetu
Internet a zadania organów samorządu terytorialnego
Przypisanie spraw Internetu do działu informatyzacja
Regulacyjna rola Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Informatyzacja urzędów i instytucji publicznych
Zastosowanie Internetu w procedurach administracyjnych
Internet a regulacje administracyjne dotyczące informacji
Obecność w Internecie szczególnych rejestrów
Internet a ograniczenia dostępu do informacji niejawnych
Internet a dostęp do informacji publicznych
Szczególne zasady udostępniania informacji przez Internet
Uwarunkowania obecności w Internecie danych osobowych
Dane osobowe a świadczenie usług drogą elektroniczną
Obowiązki dotyczące internetowej telekomunikacji
Zastosowania Internetu w kulturze i edukacji
Internet a prawo pracy
Skala odniesień do Internetu w regulacjach podatkowych
Rola Internetu w relacjach podatnik – organ podatkowy
Internet a podatki dochodowe
Świadczenia świadczone w Internecie a podatki dochodowe
Obrót elektroniczny a podatek VAT
Istota usług „sprzedaży praw” i usług elektronicznych
Równoczesność świadczenia usług „sprzedaży praw” i usług elektronicznych
Obrót przez Internet a podatek od czynności cywilnoprawnych
Wybrane orzeczenia sądowe
Zestawienie podstawowych przepisów ustawowych
Wybrana literatura przedmiotu

 

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 09 September 2009.
Napisz opinie / recenzje Produkt niedostępny!
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.226.33.117
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Prawo Internetu dla praktyków - Rafał Golat
Nowości więcej
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych - wzorzec zarządzenia (z suplementem elektronicznym)
150.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx