KSIĘGARNIA INTERNETOWA KSIĄŻKI TECHNICZNE
  Start » Katalog » MEDYCYNA I DIETETYKA » Moje konto  |  Koszyk  |  Zamówienie  |  Szukaj   
Szukaj
 

Wpisz szukany produkt.
Wyszukiwanie zaawansowane
Kategorie
AUTOMATYKA (1)
BHP, HACCP, PIERWSZA POMOC (172)
BIOINŻYNIERIA (3)
BIOLOGIA (1)
BUDOWNICTWO (31)
CHEMIA (2)
CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA (6)
EDUKACJA I OŚWIATA (30)
EKONOMIA, GOSPODARKA, BIZNES (404)
ELEKTRYKA, ELEKTRONIKA I TELEKOM (27)
GEODEZJA (38)
GEOLOGIA (3)
GÓRNICTWO (3)
GRY I PROGRAMY EDUKACYJNE (23)
HODOWLA ZWIERZĄT, WETERYNARIA (3)
INFORMATYKA (74)
INNE (4)
KALENDARZE (10)
LITERATURA, KULTURA, POWIEŚĆ (3)
LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE (5)
MATEMATYKA (3)
MECHANIKA (4)
MEDYCYNA I DIETETYKA (21)
POMOC SPOŁECZNA (8)
PRAWO (182)
PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY (8)
PRZYRODA I EKOLOGIA (9)
SŁOWNIKI, JĘZYKI OBCE (31)
TECHNIKA (2)
TRANSPORT I MOTORYZACJA (16)
TURYSTYKA I HOTELARSTWO (1)
UNIA EUROPEJSKA, ŚRODKI UNIJNE (19)

wszystkie książki
Wydawnictwa
Kontakt
mail:
hurtownia@tanitom.pl
Napisz do nas !

tel./faks 12 413 56 40
w godzinach od
Pon - Pt 9.00 - 16.00
Sob 9.00 - 13.00


siedziba firmy - Kraków
Informacje
REGULAMIN
Jak skutecznie szukać ?
F.A.Q.
Informacje dla Klienta
KOSZT WYSYŁKI
O nas
monitorownie wysyłki
wygeneruj druk wpłaty
Korzystanie z serwisu
Poczta Polska
paczkomaty 24/7
przelewy24
my na facebooku
Bestsellery
01.Działalność lecznicza. Praktyczne wskazówki dla kadry zarządzającej - Piotr Karniej
02.Nie potrafię schudnąć. Przepisy specjalnie dla Polaków - Dr Pierre Dukan, Jarosław Urbaniuk
03.Higiena i ochrona zdrowia - Joanna Gromadzka-Ostrowska
04.Nie potrafię schudnąć - Dr Pierre Dukan
05.Elektroniczna dokumentacja medyczna - Krzysztof Nyczaj, Paweł Piecuch
06.Anatomia prawidłowa człowieka - Andrzej Skawina - Komplet podręczników (tomy 1-8)
07.Dokumentacja medyczna i dane osobowe pacjenta - praktyczne wskazówki
08.Żywienie dzieci w przedszkolu. Poradnik realizacji racjonalnego żywienia dzieci w wieku 4-6 lat z przykładami jadłospisów i oceną sposobu żywienia
Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego 103.00zł

Wyprzedane BRAK NA STANIE!

Małgorzata Grego-Hoffmann

Wydawnictwo: PRESSCOM
Kod produktu: OPLiPM
Marka: Biblioteka Ochrona Zdrowia
Rok wydania: 2013
ISBN: 978-83-62723-54-6
Liczba stron: 360
Okładka: twarda

OPIS:

Pacjenci coraz częściej dochodzą swoich praw przed sądem, wzrasta też wysokość kwot zasądzanych im jako zadośćuczynienie lub odszkodowanie za doznane krzywdy. Zawarte w książce informacje pomogą podmiotom leczniczym we właściwym przygotowaniu się do odpowiedzi na ewentualne zarzuty pacjentów i ich konsekwencje, a także do kontroli organów nadzoru.

Autorka opracowania wyjaśnia wątpliwości dotyczące wszystkich rodzajów odpowiedzialności,  w tym karnej i cywilnej. Wskazuje, kto odpowiada za zdarzenie medyczne, jaki jest zakres odpowiedzialności kierownika, jaki podmiotu leczniczego jako pracodawcy i lekarza jako pracownika. Tłumaczy, czy podmiot leczniczy może odpowiadać za działania lekarza podjęte w ramach prywatnej praktyki, ale na terenie tego podmiotu. Ponadto omawia najistotniejsze zagadnienia związane z tworzeniem i funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, w tym obowiązki ubezpieczeniowe, informacyjne lub wynikające z ustawy o prawach pacjenta.

W opracowaniu przywołano wiele wyroków sądowych dotyczących zdarzeń medycznych. Zawarto w nim także wzory pism pomocne w przygotowaniu własnych dokumentów. Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się zarządzaniem podmiotami leczniczymi i udzielaniem świadczeń medycznych oraz tych, które planują rozpoczęcie takiej działalności. Opracowanie może pomóc w wyborze formy jej prowadzenia i sposobu zatrudnienia personelu medycznego oraz w określeniu zakresu odpowiedzialności już działających podmiotów.

SPIS TREŚCI:

Wykaz skrótów
 
Wstęp
 
Rozdział 1. Rodzaje podmiotów prowadzących działalność leczniczą
 
1.1.    Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami  
1.1.1.        Charakter prawny SPZOZ-ów  
1.1.2.        Charakter prawny jednostek budżetowych  
1.1.3.        Zakres kompetencji podmiotu tworzącego 
1.2.    Podmioty lecznicze jako przedsiębiorcy 
1.3.    Pozostałe podmioty lecznicze 
1.4.    Przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego  
1.4.1.        Szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego 
1.5.    Obowiązki ubezpieczeniowe
 
Rozdział 2. Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
 
2.1.    Zasady odpowiedzialności 
2.2.    Odpowiedzialność deliktowa  
2.2.1.        Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody zdarzeniem zawinionym oraz szkody, do
której doszło z winy podwładnego  
2.2.2.        Odpowiedzialność podmiotu leczniczego wyposażonego w osobowość prawną  
2.2.3.        Odpowiedzialność za tzw. winę w wyborze  
2.2.4.        Odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego 
2.3.    Przesłanki odpowiedzialności deliktowej  
2.3.1.        Zdarzenie zawinione  
2.3.2.        Szkoda  
2.3.3.        Związek przyczynowy  
2.3.4.        Przyczynienie się poszkodowanego do powstania szkody 
2.4.    Odpowiedzialność kontraktowa 
2.5.    Zbieg odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej 
2.6.    Formy roszczeń  
2.6.1.        Odszkodowanie  
2.6.2.        Zadośćuczynienie 
2.7.    Wysokość świadczeń i ich wypłata 
2.8.    Odpowiedzialność z tytułu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i umowy o
udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne 
2.9.    Odpowiedzialność wykonującego działalność leczniczą w formie indywidualnej praktyki
lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
2.10.   Przedawnienie roszczeń
 
Rozdział 3. Odpowiedzialność podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w
stosunkach pracy
 
3.1.    Odpowiedzialność materialna  
3.1.1.        Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez pracownika  
3.1.2.        Odpowiedzialność za wyrządzenie przez pracownika szkody osobie trzeciej  
3.1.3.        Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi  
3.1.4.        Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku pracowników  
3.1.5.        Odpowiedzialność pracownicza członka zarządu 
3.2.    Odpowiedzialność porządkowa pracowników 
3.3.    Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie praw pracownika 
3.4.    Zobowiązania pracodawcy w przypadku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego
pracodawcę 
3.5.    Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy 
3.6.    Odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom pracownika 
3.7.    Zawieranie umów cywilnoprawnych z własnymi pracownikami 
3.8.    Odpowiedzialność zawodowa lekarzy, pielęgniarek i położnych
 
Rozdział 4. Odpowiedzialność kierującego podmiotem wykonującym działalność leczniczą
 
4.1.    Ustawowe wymagania w stosunku do kandydata na kierownika podmiotu leczniczego
niebędącego przedsiębiorcą 
4.2.    Formy zatrudnienia kierownika a zakres jego odpowiedzialności za zarządzanie podmiotem
leczniczym  
4.2.1.        Powołanie  
4.2.2.        Umowa o pracę  
4.2.3.        Umowa o zastępstwo 
4.2.4.        Umowa cywilnoprawna (kontrakt menedżerski)  
4.2.5.        Wynagrodzenie kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą 
4.3.    Zakres obowiązków kierownika podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
4.3.1.        Obowiązki informacyjne  
4.3.2.        Organizacja pracy podmiotu wykonującego działalność leczniczą  
4.3.3.        Zawieranie umów, wydawanie zarządzeń, upoważnień i opinii  
4.3.4.        Podejmowanie decyzji w zakresie finansowania działań podmiotu leczniczego  
4.3.5.        Udział w przekształceniu i łączeniu podmiotu leczniczego (SPZOZ-u)  
4.3.6.        Obowiązki związane z procedurami kontrolnymi  
4.3.7.        Obowiązki związane z czasowym zaprzestaniem działalności leczniczej całkowicie
lub częściowo  
4.3.8.        Obowiązki w przypadku zbywania nieruchomości SPZOZ-u  
4.3.9.        Odpowiedzialność za działalność dydaktyczną i badawczą kliniki 
4.4.    Niektóre uprawnienia i obowiązki kierownika podmiotu leczniczego wynikające z innych ustaw  
4.4.1.        Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta  
4.4.2.        Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego  
4.4.3.        Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej  
4.4.4.        Ustawa Prawo farmaceutyczne  
4.4.5.        Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i
narządów  
4.4.6.        Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym  
4.4.7.        Ustawa o rachunkowości 
4.5.    Rola rady społecznej w zarządzaniu podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą 
4.6.    Odpowiedzialność karna kierownika podmiotu leczniczego  
4.6.1.        Odpowiedzialność na podstawie wybranych przepisów kodeksu karnego  
4.6.2.        Odpowiedzialność na podstawie wybranych przepisów kodeksu spółek handlowych  
4.6.3.        Odpowiedzialność na podstawie niektórych przepisów ustawy o rachunkowości  
4.6.4.        Odpowiedzialność na podstawie niektórych przepisów kodeksu karnego
skarbowego
 
Rozdział 5. Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych będących przedsiębiorcami
 
5.1.    Wykonywanie działalności leczniczej przez podmiot leczniczy a forma organizacyjna
przedsiębiorstwa 
5.2.    Określenia wykorzystywane w opisie sposobu ponoszenia odpowiedzialności za zobowiązania
przez spółki 
5.3.    Odpowiedzialność osoby fizycznej prowadzącej działalność leczniczą 
5.4.    Odpowiedzialność wspólników spółek cywilnych  
5.4.1.        Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania cywilnoprawne spółki  
5.4.2.        Odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne  
5.4.3.        Odpowiedzialność za zobowiązania w przypadku likwidacji spółki 
5.5.    Odpowiedzialność spółek osobowych  
5.5.1.        Odpowiedzialność spółki jawnej  
5.5.2.        Odpowiedzialność spółki partnerskiej  
5.5.3.        Odpowiedzialność spółki komandytowej  
5.5.4.        Odpowiedzialność spółki komandytowo-akcyjnej 
5.6.    Odpowiedzialność spółek kapitałowych oraz członków ich zarządów  
5.6.1.        Odpowiedzialność spółki kapitałowej w organizacji  
5.6.2.        Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako forma prowadzenia działalności
gospodarczej  
5.6.3.        Spółka akcyjna jako forma prowadzenia działalności gospodarczej  
5.6.4.        Odpowiedzialność wspólników spółek kapitałowych wobec spółki 
5.6.5.        Odpowiedzialność wobec osób trzecich  
5.6.6.        Odpowiedzialność spółek kapitałowych i spółek kapitałowych w organizacji za
zobowiązania podatkowe 
5.7.    Odpowiedzialność podmiotów leczniczych utworzonych w formie spółki kapitałowej przez
Skarb Państwa i samorząd terytorialny – przepisy o charakterze lex specialis 
5.8.    Zakładanie spółek handlowych a zakaz podwójnego kontraktowania
 
Rozdział 6. Odpowiedzialność za zdarzenia medyczne i praktyki naruszające prawa pacjentów
 
6.1.    Postępowanie wyjaśniające w sprawie naruszenia praw pacjenta 
6.1.1.        Wszczęcie postępowania 
6.1.2.        Przebieg postępowania  
6.1.3.        Rozstrzygnięcia 
6.2.    Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjentów  
6.2.1.        Pojęcie praktyki naruszającej zbiorowe prawa pacjentów  
6.2.2.        Strony postępowania  
6.2.3.        Przebieg postępowania  
6.2.4.        Rodzaje rozstrzygnięć  
6.2.5.        Skarga na decyzję Rzecznika Praw Pacjenta 
6.3.    Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych  
6.3.1.        Zakres zastosowania ustawy  
6.3.2.        Wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego  
6.3.3.        Tworzenie, skład i kadencja komisji  
6.3.4.        Przebieg postępowania  
6.3.5.        Orzeczenia komisji  
6.3.6.        Wysokość i wypłata roszczeń  
6.3.7.        Koszty postępowania  
6.3.8.        Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy  
6.3.9.        Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem orzeczenia komisji
 
Rozdział 7. Odpowiedzialność podmiotów leczniczych jako podmiotów zbiorowych
 
7.1.    Idea karania podmiotów zbiorowych 
7.2.    Podmioty podlegające karaniu 
7.3.    Przesłanki odpowiedzialności  
7.3.1.        Relacja między podmiotem zbiorowym a sprawcą przestępstwa  
7.3.2.        Uprzednia karalność sprawcy przestępstwa  
7.3.3.        Wina w wyborze, wina w nadzorze, wina organizacyjna 
7.4.    Kary i środki karne
 
Zakończenie 
 
Wzory dokumentów
 
Bibliografia
 

O AUTORZE:

Małgorzata Grego-Hoffmann
– doktor nauk prawnych, tytuł uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ma praktyczne doświadczenie w prowadzeniu spraw z dziedziny prawa medycznego. Jest autorką publikacji dotyczących prawa medycznego oraz postępowania sądowo-administracyjnego

Ceny podane na naszej stronie są cenami brutto(zawierają podatek VAT)
Data dodania produktu: 20 June 2013.
Napisz opinie / recenzje Produkt niedostępny!
Koszyk więcej
...jest pusty
Informacje
E-mail

Hasło


Nowy klient?
Zapomniałeś hasła?

Twój adres IP to:
54.226.33.117
Informacje o wydawcy
Inne produkty
Informowanie o produktach więcej
Informowanie o produktachopinia, recenzja Odpowiedzialność podmiotów leczniczych i personelu medycznego
Nowości więcej
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
275.00zł
Powiedz znajomemu
 

Powiedz o tym produkcie swoim znajomym
Recenzje więcej
Napisz opinie / recenzjeNapisz recenzję tego produktu!
>>> Strony <<<
polecane
księgarnia internetowa
 Reklamy
Opinie o tanitom.pl
opinie

*Wszystkie ceny produktów podane na naszej stronie zawierają podatek VAT

Hurtownia TANITOM.PL ul. Moniuszki 25, 31-523 Kraków
REGON: 350163194 NIP: 676-123-96-28 nr rach. bankowego: mBank S.A. 52 1140 2004 0000 3302 7516 4224

Copyright © 2003 osCommerce Powered by osCommerce modified by xmarkusx