Split payment – zmiany od listopada 2019

Poznaj drogę do sukcesu

Split payment – zmiany od listopada 2019

28 października, 2019 Uncategorized 0

Split payment – mechanizm działania

Split payment to nazwa angielska modelu podzielonej płatności. Jego mechanizm działania polega na tym, że płatność nabywcy za usługi bądź towary wykonywana jest na dwa rachunki bankowe usługodawcy. I tak: wartość sprzedaży netto przekazywana jest na rachunek zasadniczy, zaś kwota podatku VAT trafia na ten drugi tzw. specjalny rachunek VAT. Główny powód wprowadzenia w Polsce takiego narzędzia zakłada uszczelnienie systemu poprzez ochronę przed przedsiębiorcami wyłudzającymi VAT. W konsekwencji przekłada się to na zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Od kiedy Split payment obowiązuje w Polsce?

 

Model ten funkcjonuje w naszym kraju od lipca 2018 roku i pierwotnie z założenia był narzędziem dobrowolnym, po które niezbyt chętnie sięgali przedsiębiorcy. Zapewne dlatego, że standardowo każdy, kto spotyka się z nowymi rozwiązaniami analizuje ich wady. A w przypadku podzielonej płatności dochodzi na przykład już większa ilość uzupełniania danych w komunikacie przelewu. I kolejną nieprzyjemną konsekwencją jest zdecydowanie ograniczony dostęp do środków na rachunku VAT.

Na co środki z rachunku VAT?

 

Bankowy rachunek VAT to rachunek zakładany przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową – SKOK. Zgromadzone na tym koncie środki podlegają ograniczeniom użytkowania przez swych właścicieli. Można je przeznaczyć na przykład na opłacenie swojego VAT-u do Urzędu Skarbowego albo uregulowanie podatku swojemu kontrahentowi na oczywiście jego rachunek VAT.

Od listopada 2019 roku zmiany w split payment!

 

Według nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 9.08.2019 mechanizm split payment będzie obowiązkowy dla wybranych sektorów od 1 listopada 2019 roku. W związku z tym zostaje dodany załącznik nr 15 do ustawy o VAT i zawiera on wyszczególnione towary i usługi objęte obowiązkowym split paymentem. Drugi warunek stanowi równowartość lub przekroczenie wartości 15 000 zł należności na fakturze. Dla transakcji poniżej wymienionej kwoty mechanizm podzielonej płatności pozostaje nadal dobrowolny.

Nowe korzyści w split payment

 

Zarówno dla przedsiębiorców korzystających obowiązkowo jak i dobrowolnie z systemu split payment przygotowano nowe udogodnienia. Mianowice oprócz dotychczasowej zdolności opłacania z rachunku VAT wyżej wspomnianych zapłat (np. do Urzędu Skarbowego) dodano nowe możliwości. Od listopada będzie można również opłacić z rachunku VAT należności z tytułu podatków dochodowych, akcyzy, cła, VAT od importu i składek ZUS. Ponadto kolejne dobro stanowić mają stosowanie mechanizmu podzielonej płatności przy zaliczkach opłacanych przed wystawieniem faktury, a także możliwość zbiorczej zapłaty za faktury kosztowe.

 

Zwrot środków zgromadzonych na rachunku VAT?

Podatnik będzie miał prawo uzyskać zwrot środków zebranych na swoim koncie VAT w formie przelewu na rachunek bankowy prowadzony dla celów działalności gospodarczej. W tym celu musi jednak złożyć wniosek z informacją do jakiej kwoty chce odzyskać środki. W drodze postanowienia naczelnik urzędu skarbowego w terminie 60 dni od daty otrzymania wniosku będzie mógł wydać zgodę lub odmówić zwolnienia środków. Szczegółowe informacje na temat zmian w systemie split payment oraz jak przelać środki z konta VAT przedsiębiorcy mogą uzyskać na przykład w Biurze Rachunkowym Katrines w Rzeszowie, tel. 512-464-046, 505-816-108.