Założenie firmy w Hiszpanii

Poznaj drogę do sukcesu

Założenie firmy w Hiszpanii

16 czerwca, 2021 Uncategorized 0

Marzy Ci się założenie firmy w Hiszpanii? Chciałbyś otworzyć działalność w innym kraju niż Polska? Zależy Ci na otworzeniu spółki w pięknym kraju, który będzie przyciągał Twoich klientów? Będą oni korzystać z Twoich usług i odpoczywać w słonecznej Hiszpanii. Możesz założyć jednoosobową działalność gospodarczą lub wejść na rynek w formie spółki.

Jednoosobowa działalność gospodarcza

To najpopularniejsza, a dodatkowo najprostsza forma działalności, jaką można założyć. Jeśli Twój pobyt w Hiszpanii przekroczył trzy miesiące, musisz zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Obcokrajowców (Registro Central de Extranjeros). Otrzymasz tam zaświadczenie o członkostwie w Unii Europejskiej. Każdy, kto mieszka na terenie Hiszpanii, ale nie jest jej rezydentem, musi posiadać numer identyfikacyjny obcokrajowca. Wniosek o wydanie takiego numeru składa się w Komisariacie Policji albo w Konsulacie Hiszpanii w Polsce. Dodatkowo przedstawia się wtedy dokument tożsamości oraz fotokopię. Numer identyfikacyjny obcokrajowca wydawany jest tymczasowo, a po upłynięciu trzech miesięcy powtarza się całą procedurę, aby wydać dokument definitywnie. Musimy także zapoznać się z hiszpańskimi wymogami dotyczącymi zawodu, który chcemy wykonywać. Uprawnienia, jakie zdobyliśmy w Polsce, mogą bowiem okazać się niewystarczające w Hiszpanii. Wykonywanie niektórych zawodów, np. lekarza czy architekta lub adwokata, wiążę się z uznaniem kwalifikacji do zawodu w Hiszpanii oraz z uzyskaniem wpisu do izby zrzeszającej przedstawicieli konkretnego zawodu.

Spółki w Hiszpanii

Założenie firmy w Hiszpanii jako spółki, która nie posiada osobowości prawnej to najtańszy i najłatwiejszy sposób rozpoczynający działalność w tym kraju (zob. więcej https://biuroksiegowewhiszpanii.pl) . Najlepiej robić to traktując założyciela jako przedsiębiorcę jednoosobowego lub rozpoczynać działalność w formie partnerstwa. W takich rodzajach nie istnieją bowiem minimalne wymogi związane z inwestycją, a także nie ma obowiązku przechodzenia przez ogromną ilość formalności, których trzeba dopełnić, zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Właściciela traktuje się jako osobę, która jest odpowiedzialna za zeznanie podatkowe. Nie istnieje jednak rozgraniczenie prawne pomiędzy zasobami biznesowymi a osobistymi. W przypadku zadłużenia firmy to jej właściciele ponoszą odpowiedzialność osobistą całościowo.

Idealne dla małych firm

Założenie firmy w Hiszpanii, która jest mała, zapewnia roczne obroty na niskim poziomie, a także nie zatrudnia dużej ilości pracowników, jest najbardziej odpowiednie w przypadku spółek handlowych oraz partnerskich. Prowadząc spółkę partnerską, możecie ograniczyć wartość osobistej odpowiedzialności i sformalizować jej strukturę przekształcając spółkę ogólną w komandytową. Spółka komandytowa nie posiada osobowości prawnej. Spółka ta może zakupić prawa we własnym imieniu. Dotyczą one między innymi nabywanych na własność nieruchomości oraz praw rzeczowych, a także zaciągać zobowiązania lub pozywać. Spółka komandytowa kieruje działalnością pod własną firmą.