Przemysł papierniczy w Polsce

Poznaj drogę do sukcesu

Przemysł papierniczy w Polsce

8 czerwca, 2019 Uncategorized 0

Polska jest krajem członkowskim CEPI – Europejskiej Konfederacji Przemysłu Papierniczego, organizacji w ramach, której wytwarzane jest ponad 22% światowej produkcji papierniczej. Obok naszego kraju członkami CEPI są także: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Wielka Brytania.

 

W Polsce ze względu na technologię produkcji papieru największe zakłady przemysłowe usytuowane są nad dużymi rzekami. Główne ośrodki produkcyjne branży papierniczo – celulozowej znajdują się w Ostrołęce, Kostrzynie, Krapkowicach, Kluczach, Kwidzynie, Kielcach, Szczecinie i Świeciu.  W procesie produkcji czy to papieru, tektury czy celulozy wykorzystywane są materiały drewnopochodne oraz duża ilość wody. Znaczenie mają także maszyny biorące udział w tym procesie, więcej na ten temat można dowiedzieć się odwiedzając Hannecard. Od jakości i nowoczesności maszyn produkcyjnych zależy jakość, a więc także gatunek wytworzonego papieru.

 

Poszukując charakterystycznych cech polskiego rynku papierniczego należy przede wszystkim zwrócić uwagę, że jest to rynek silnie zmonopolizowany. Największe zakłady papiernicze skupiają w swoich rękach niemal całą produkcję papieru w Polsce. To one dyktują warunki i ceny, ale należy też zauważyć, że wytwarzane przez nie produkty są wysokiej jakości. Rynek papierniczy i celulozowy to jeden z najprężniej rozwijających się rynków w naszym kraju. Z roku na rok odnotowywany jest wzrost w tym obszarze gospodarki.

 

W 2018 r. wśród produkcji papierniczej najlepiej wypadała produkcja opakować. Na rynku opakowań odnotowano 6% wzrost. Dotyczy to nie tylko papierowych opakować, ale także metalowych czy plastikowych. Jednak branża opakowań papierowych to jedna z najlepiej rozwijających się w ramach przemysłu papierniczego. Najgorzej pod względem produkcji wypada branża papieru gazetowego, w której od lat z roku na rok obserwowany jest spadek produkcji.

 

Rok 2018 był na rynku papierniczym dość szczególnym, bowiem znacząco wzrosły ceny papieru oraz druku. Powodowało to poszukiwanie alternatywnych rozwiązań zwłaszcza przez duże sieci handlowe, dla których druk gazetek promocyjnych stał się kosztownym działaniem. Wzrost cen papieru podyktowany był rosnącymi cenami drewna i celulozy. Mimo podwyżek cen polska branża papiernicza w 2018 r. odnotowała wzrost produkcji i w tym aspekcie prognozy na najbliższy rok także przedstawiają się pozytywnie. Eksperci przewidują dalsze wzrosty w branży papierniczej.